SF’s medlemmer af Europa-Parlamentet har siden 2004 siddet i Den Grønne Gruppe (Greens/EFA), hvor vi samarbejder med et stort antal ligesindede partier i hele Europa. Samlet har Den Grønne Gruppe 68 sæder i Europa-Parlamentet og arbejder særligt med at sætte skub i den grønne omstilling, stoppe klimaforandringerne og bekæmpelse af skattely og ungdomsarbejdsløshed.

Margrete Auken er det ene af SF’s medlemmer i Europa-Parlamentet. Margrete sidder i miljøudvalget og kæmper hver eneste dag for at gøre EU’s klima- og naturlovgivning mere ambitiøs. Derudover er Margrete næstforkvinde i Palæstina-udvalget, og hun følger derfor EU’s relation til Palæstina og palæstinenserne meget tæt. Margrete sidder også i udvalget for borgerklager, hvor almindelige borgere kan få deres sag hørt i EU-systemet. Margrete var desuden en af de primære forhandlere på EU’s plastikdirektiv, der sikrer markant mindre brug af engangsplast.

Kira Marie Peter-Hansen er SF’s andet medlem af Europa-Parlamentet. Som næstforkvinde i Den Grønne Gruppe, næstforkvinde i underudvalget for bekæmpelse af skattely og medlem af økonomiudvalget og beskæftigelsesudvalget kæmper hun for at gøre EU mere grønt, rødt, retfærdigt og finansielt bæredygtigt.