Del

Hurtigere hjælp til unge, der mistrives, er altafgørende

03-03-2023

De seneste tal fra den Nationale Sundhedsprofil maler et uhyggeligt billede af den danske ungdom: Hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand kæmper med et dårligt mentalt helbred.

Heldigvis viser et nyt projekt under Socialstyrelsen, at psykiske lidelser kan forebygges. I ni udvalgte kommuner har unge inden for en uge haft samtaler med enten en psykolog, en socialrådgiver eller en pædagog, når de mistrives, og resultaterne taler et tydeligt sprog.

60 procent af de unge viser færre tegn på depression, 62 procent har færre symptomer på angst, og 58 procent mener, at de nu er bedre i stand til at mestre livet. Derudover viser evalueringen, at omkring 2/3 af de unge er i risiko for at udvikle depression og stress, men at de efter forløbet har det så meget bedre, at deres trivsel nærmer sig befolkningsgennemsnittet.

Det her understreger behovet for, at unge får øjeblikkelig hjælp, når de angiver, at de mistrives,” udtaler SF’s psykiatriordfører Anne Valentina Berthelsen og glæder sig over projektets lovende resultater.

Unges mistrivsel er en af de største, morderne kriser, og derfor virker det fuldstændig oplagt at udbrede den hurtige hjælp til flere.

Derfor håber ordføreren og SF nu, at regeringen vil se på, hvordan forsøgsordningen bedst implementeres og udfoldes i resten af landets kommuner, sådan at alle unge får den nødvendige hjælp så hurtigt som muligt.