Del

Giv Sjælsmarks børn en fremtid

28-05-2019

Forholdene for børn og familier på udrejsecentre som Sjælsmark er under al kritik. Selvom man har fået afslag på asyl skal man behandles ordentligt og det gælder især børn, der ikke skal tages som gidsler for forældre og myndigheders beslutninger. Derfor kommer SF med et udspil, der skal tilgodese børnene og give dem en sund barndom mens de opholder sig på centrene.

“Vi så jo helst, at børnene kom helt ud af Sjælsmark. Det er umenneskeligt, at op mod 80% af børnene på Sjælsmark er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse som følge af den måde, vi behandler dem på,” siger SF’s formand, Pia Olsen Dyhr.

SF foreslår bl.a. at familier selv skal have lov at tilberede mad, universelt vuggestuetilbud, mere tilgængelige fritidstilbud og mulighed for at gå i en almindelig folkeskole.

“Vi anerkender sådan set, at det her er en diskussion fyldt med dilemmaer, og vi er også enige med Røde Kors’ direktør Anders Ladekarl i, at udgangspunktet jo er, at man skal rejse hjem, hvis man bliver afvist. Men børn skal aldrig tages til indtægt,” siger Pia Olsen Dyhr.

Både Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialdemokratiet ser positivt på forslaget og er parate til at forbedre forholdene på udrejsecentrene.