Del

Generationstyveri at fjerne et SU-år

19-12-2023

Det er generationstyveri, når regeringen annoncerer, at den vil fjerne et SU-år. Med den ene hånd giver SVM-regeringen direktøren en skattelettelse på tusindvis af kroner, mens man fjerner et SU-år og økokomisk grundlag for dem, der bliver forsinket eller syge under uddannelse. Det er socialt uretfærdigt og stjernehamrende uintelligent, lyder det fra uddannelsesordfører Sofie Lippert. Hun mener, SVM-regeringen begår generationstyveri.  

”Regeringen har råd til at give over 10 milliarder i skæve skattelettelser, men et SU-år skal nu fjernes. Det er generationstyveri, og det giver absolut ingen mening. Jeg frygter det vil blive et kæmpe slag for de unge, der kommer fra mindre ressourcestærke hjem,” siger Sofie Lippert. 

En analyse fra Rockwool Fonden viser, at det især vil ramme studerende fra økonomisk dårligt stillede hjem at fjerne det ekstra SU-år. Selvom de studerende fra såkaldte lavindkomsthjem, hvor forældrenes gennemsnitlige årlige løn er 136.000 kroner efter skat, kun udgør en ganske lille del af den samlede gruppe studerende, så er det altså netop dem, der oftest benytter sig af tilbuddet om et ekstra års SU.

SF’s uddannelsesordfører Sofie Lippert frygter for trivslen og konsekvenserne, når man nu presser de studerende igennem. Og hun tvivler på effekten.

”Det er grotesk, at SVM-regeringen igen reducerer de studerende til et tal i et regneark, hvor der skal høstes et øget arbejdsudbud. SF fik efter en lang kamp fjernet uddannelsesloftet, men nu forfalder SVM-regeringen til forsimplede nedskæringer og i virkeligheden indførelsen af et socialt skævt uddannelsesloft. Det er klokkeklart dumpet,” siger Sofie Lippert.

”Helt ærlig, skulle der være unge, der vælger at udskyde alene for at få SU? Det er en mistænkeliggørelse, og det er slet ikke det billede, jeg har af ungdommen i dag, der virkelig brænder for at gøre en forskel og knokler. Så jeg tror, man skyder sig selv i foden her ved at presse folk, og jeg ved ikke, hvilke nyheder regeringen har læst, men de må da have overset de talrige artikler om en stresset ungdom i mistrivsel,” siger Sofie Lippert.  

Oveni det peger SF på, at der er en risiko for, at det faktisk vil få færre studerende ind på professionshøjskolerne, der bl.a. uddanner lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere. En del studerende på disse uddannelser er nemlig skiftet over på studiet fra andre uddannelser, og dermed kan en nedskæring på SU-klippene ramme dem økonomisk.