Europa skal i fællesskab hjælpe flygtninge og håndtere migration

Hvert eneste år kommer flygtninge til Europa, blandt andet fra lande med krige, katastrofer og uroligheder. EU’s asylpolitik fastlægger, hvordan vi som fællesskab håndterer flygtningene og hvem der har ret til at opnå asyl.

Reglerne for hvilket land, der er ansvarlig for at behandle en asylansøgning, fastlægges i desåkaldte Dublin-regler. Når en asylansøger har indgivet ansøgning om asyl i et EU-land er der fælles EU-regler der bestemmer, hvordan ansøgningen skal behandles og hvilke vilkår landet skal tilbyde asylansøgeren. Det kan for eksempel være regler om indkvartering, mulighederne for at arbejde og retten til at modtage lægehjælp.

EU-landene har i flere år forsøgt at nå frem til et nyt fælles asylsystem – herunder en helt nødvendig reform af Dublin-forordningen der regulerer asylbehandlingen i EU. Europa-parlamentet har allerede gjort sin del af arbejdet og givet klar støtte til en forpligtende solidarisk fordeling af de flygtninge, der har fået asyl. Forslaget ligger nu hos EU’s regeringer i ministerrådet, hvor flere lande stritter imod, blandt andet Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet.

EU’s regler for, hvornår en asylansøger kan opnå få asyl, bygger primært på de internationale regler i FN’s flygtningekonvention fra 1951. Ifølge den har personer, der er individuelt forfulgte, ret til beskyttelse, hvilket vil sige asyl. I SF mener vi, at det er katastrofalt, at Lars Løkke Rasmussens regering har sat en stopper for modtagelsen af kvoteflygtninge – en ordning der netop hjælper og fordeler de allermest udsatte flygtninge.

Du kan læse mere om Europa-parlamentets forslag til et bedre asylsystem HER

Tryk på billedet og se udviklingen af asylansøgere i EU over tid
© Europa-parlamentet