Del

International udvikling: 10 forslag mod ulighed, konflikt og klimaforandringer

25-02-2019

SF lancerer ti nye principper, der skal styrke udviklingspolitikken under en ny regering og i højere grad bidrage til at løse de store udfordringer, verden står over for. Blandt overskrifterne er en fordobling af dansk klimabistand, mere støtte til Afrika, mere fokus på demokrati og menneskerettigheder og et forsat fokus på den langsigtede udviklingsbistand.

Stor ulighed, konflikt, knaphed på ressourcer og klimaforandringer er nogle de forhold, der i de kommende årtier vil bringe millioner af mennesker på flugt og efterlade særligt Afrika i en fattigdomsfælde. Derfor fremlægger SF nu ti punkter til en udviklingspolitik under et nyt flertal og en ny regering. Det er en politisk vej, der i langt højere grad end nu matcher de udfordringer, verden står over for.

 • Den danske bistand skal på sigt stige til 1 procent af BNI.
 • Støtten til Afrika skal fordobles.
 • Vi vil øge klimapuljen markant fra 540 millioner til 1 milliard. Vi vil bl.a. oprette en fond til vedvarende energi i udviklingslande.
 • Dansk udviklingsbistand skal fastholde et fokus på langsigtet udviklingsbistand.
 • En del af den øgede bistand skal bruges multilateralt, dvs. gennem f.eks. FN og EU, til at skabe vækst og jobs i svage stater og i nærområderne.

SF’s udspil har ti punkter:

 1. Øget bistand og støtte til Afrika: SF vil øge dansk bistand, der på lang sigt igen skal udgøre én procent af BNI. Vi skal målrette vores støtte dér, hvor der er allermest brug for den i de mest skrøbelige stater, der ikke har en chance for at nå Verdensmålene uden massiv støtte og vi vil fordoble bistanden til Afrika.
 2. Markant løft til klima-puljen: Vi vil give klimapuljen et markant løft og hæve den til 1 milliard kroner i næste valgperiode. Vi vil bl.a. oprette en fond til finansiering af vedvarende energi i udviklingslandene.
 3. Mere bistand til skrøbelige og konfliktramte lande: Det anslås, at to milliarder mennesker i dag bor i områder, hvor de er mærket af konflikt, ustabilitet eller vold, og Verdensbanken forudser, at det er her, at en stor del af de mest ekstremt fattige frem over vil bo. Vi skal øge indsatsen for at skabe jobs og tiltrække investeringer til svage stater.
 4. Rettighedsbaseret støtte til nærområderne: En række lande i Afrika, Asien og Mellemøsten bærer en tung byrde i forhold til at modtage flygtninge og migranter. Dansk udviklingsbistand skal massivt støtte de lande, der huser flygtninge i deres nærområder og skabe jobs, investering og vækst i lokalområderne. Vi skal følge et FN-spor som eksempelvis udstukket i de nye globale FN-aftaler om flygtninge og migranter.
 5. Forrest i kampen om menneskerettighederne: Danmark skal gå med forrest i kampen for menneskerettigheder og demokrati. SF vil oprette en demokrati-pulje til civilsamfunds-initiativer, der skal være fleksibel og kunne støtte initiativer, hvor demokratiske muligheder byder sig.
 6. Mere lighed og fattigdomsorientering: En række af verdens lande er ved at blive revet over af ulighed, der skaber polarisering, ustabilitet og i sidste ende migration. At fremme lighed og at mindske fattigdom skal igen stå helt centralt i al dansk udviklingsbistand. Globalt vil vi arbejde for stærke mekanismer, der skal beskatte finansielle transaktioner, formuer og bekæmpe skattely.
 7. Verdensmålene: Verdensmålene er centrale i dansk udviklingsbistand. Vi skal globalt arbejde for nye og alternative måder at finansiere Verdensmålene, eksempelvis gennem beskatning af international transport, der belaster C02-belastningen.
 8. Beskæftigelse gennem bæredygtig vækst og handel: Bæredygtig vækst skal hjælpe de fattigste lande ud af fattigdom. Det skal ske gennem massive investeringer i sektorer, der skaber arbejdspladser for de fattigste, og som giver bedre vilkår for fri handel med Europa.
 9. Globalt fællesskab: De globale problemer er fælles, og de kan kun løses i fællesskab. Vi skal i Danmark bakke op om konventionerne, tage Verdensmålene alvorligt og bruge multilaterale kanaler i vores bistand, når det giver bedst mening.
 10. EU – verdens største bistandsaktør: Vi vil have en fælles, europæisk udviklingsbistand, der er mere demokratisk og menneskerettighedsorienteret. Og så skal der handling bag løfterne om sammentænkning, så vi ikke giver bistand med den ene hånd og ødelægger mulighed for fair handel gennem landbrugsstøtte og unfair fiskeriaftaler.