Del

En grøn og retfærdig vej ud af krisen  

02-04-2020

Så snart det er forsvarligt for vores sundhed, skal vi til at genåbne samfundet. Danmark skal tilbage på sporet. Vejen ud af krisen skal være grøn og social retfærdig.  

Derfor lancerer SF en plan for genopretning af økonomien. Den skal holde hånden under velfærden, vise ansvarlighed for klimaet og lade de bredeste skuldre bære det tungeste læs.  

”Vi skal vise, at vi har lært af finanskrisen. Vi må under ingen omstændigheder lade de mest udsatte, børnene, syge, ledige eller ældre betale regningen. En ordentlig velfærd og en hurtig grøn omstilling må ikke blive taget af bordet,” siger Pia Olsen Dyhr.   

I stedet skal vi investere massivt i velfærd og klima.   

Regeringen bør indkalde til hastebehandling af velfærdsloven. Sundhedsvæsnet skal styrkes, så vi er bedre rustet. Der må ikke blive skåret ned på pædagoger, lærere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter 

”Jeg vil gerne sørge for, at vi holder hånden under velfærden, sikrer os mod besparelser og får ansat i stedet for fyret. Jeg vil gerne bruge de aftaler, vi allerede har lavet, til rent faktisk at skaffe flere i job og uddannelse, eksempelvis ved at fremrykke minimumsnormeringer,” siger Pia Olsen Dyhr.  

Samtidig må vi ikke træde på bremsen, når det gælder den grønne omstilling. Vi har stadig en forpligtigelse for den ambitiøse klimaplan, vi har aftalt. De penge, vi pumper ud i samfundet, skal trække Danmark i en grøn retning.  

Lad os få sat skub i ladestandere til elbiler, solceller og energirenoveringer på skoler og daginstitutioner, der trænger til en kærlig hånd. Der er grønne arbejdspladser i at klimatilpasse os til fremtidige tørker, storme og oversvømmelser, som vi kæmpede med i februar,” siger Pia Olsen Dyhr. 

Der skal være råd til både velfærdsikring og klimahandling.  

Planens principper
Retfærdighed: De bredeste skuldre skal bære de tungeste læsbanker og store virksomheder skal udvise samfundssind og ikke kvittere for krisehjælp ved at udbetale store bonusser, vi skal have formueskat, progressiv arveafgift, skat på aktieindkomster, så det ikke er udsatte og arbejdsløse, der betaler kriseregningen.  

Grøn ansvarlighed: Vi skal finde en grøn vej ud af krisen gennem massive grønne investeringer. Vi må ikke slækker på de grønne ambitioner. Tværtimod. Der er mange grønne arbejdspladser i at fortsætte omstillingen og arbejde mod målet om 70 pct. reduktion af CO2 i 2030.  

Fællesskab: Vi skal gå velfærdsvejen ud af krisen, så vi styrker velfærden og det sociale sikkerhedsnet og ikke sender kriseregningen videre til børnehaver, plejehjem og sygehuse, som tværtimod alle havde brug for investeringer allerede inden pandemien.