Del

Det skal være slut med lange skoledage og megaklasser

10-08-2021

Det skal være slut med de lange eftermiddage for danske skoleelever, og der skal være færre børn i klasselokalerne i fremtiden. Samtidig skal folkeskolen i højere grad give plads til de børn, som trives bedst i sløjdlokalet eller musiktimen. Sådan lyder de kontante krav fra SF frem mod finanslovsforhandlingerne.

– Coronakrisen har jo gjort det endnu mere tydeligt, hvor forkert det er at tvinge 28 syvårige ind i et lille klasselokale i mange timer hver dag. Det gør hverken børnene gladere eller bedre til at læse og regne – tværtimod er fagligheden dykket siden 2013. Derfor haster det med en ny aftale for folkeskolen, som gør op med de lange skoledage og sikrer, at der er færre børn i klasserne, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun understreger, at det bliver afgørende for, at SF kan stemme for en finanslov, at der samtidig laves en forpligtende aftale for folkeskolen, der sænker klasseloftet og giver skolerne mulighed for at lave kortere skoledage:

– De lange skoledage holder folkeskolen i et jerngreb. Man bruger simpelthen ressourcerne forkert. I stedet for at have meget lange skoledage i klasser med alt for mange børn og med lærere, der har dårlig tid til forberedelse, så bør man i stedet fokusere på kvalitet. Gør skoledagen kortere, sænk klasseloftet og giv ressourcer til det, vi ved virker – fx flere timer med to uddannede voksne, siger Pia Olsen Dyhr.

Aftalen skal samtidig dreje folkeskolen i en mindre boglig retning og give mere plads til de børn, der har svært ved at sidde stille, eller som ikke er bogligt stærke. Det kan eksempelvis være ved at styrke de praktiske fag eller gennem flere mesterlæreordninger i folkeskolen.

– Vi vil give skolerne friheden tilbage og lade dem bruge tiden mere fornuftigt. Vi skal give rum til de unger med krudt i røven, som lærer bedst ved at bruge hænderne. Vi skal lære af de gode erfaringer fra det sidste år, hvor børnene har været mere ude og været undervist på mindre hold. Vi skal ganske enkelt sætte skolerne fri til at lave den skoledag, der giver bedst mening for eleverne, siger hun.

 

Her er SF’s krav til finansloven:

En folkeskoleaftale, hvor finanslovspartierne forpligter sig til at ændre ved den nuværende skolelov:

  • Aftalen skal give mulighed for kortere skoledage og lavere klassekvotienter.
  • Aftalen skal give skolerne mere frihed til at tilrettelægge skoledagen på den måde, der giver bedst mening lokalt.
  • Aftalen skal give mere plads til børn, der ikke er stærke bogligt – fx igennem styrkelse af de praktiske fag eller en udbredelse af mesterlæreordningen i folkeskolen.

Konkret foreslår SF, at der på denne finanslov afsættes finansiering til at sænke klasseloftet til 24 elever, mens skoledagen forkortes med én time for alle klassetrin. SF foreslår desuden, at der afsættes 400 mio. kr. årligt i fem år til at forbedre indeklimaet i folkeskolen.