Del

Bred aftale sætter gang i en forårsrengøring af finanssektoren

27-03-2019

SF’s finans- og erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen er tilfreds med den brede aftale om en væsentlig styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, der sender flere penge og muskler til Finanstilsynet. Hun kalder stramningerne “en helt nødvendig forårsrengøring af finanssektoren.”

“Det er en klar opsang til finanssektoren om, at vi kræver en helt ny kultur, og vi strammer loven for at opnå det,” siger Lisbeth Bech Poulsen.

“Det viser hvad der kan lade sig gøre og hvordan vi i SF, med kun 7 mandater, kan få indflydelse. Vi kom igennem med langt de fleste ønsker,” skriver Lisbeth Bech Poulsen og nævner vigtige SF-prioriteter som opgør med “svingdørskultur”, stærkere tilsyn, mulighed for bøder i milliardklassen, bedre vilkår for whistleblowere og ikke mindst folk fra Finanstilsynet ind i bankerne for at holde opsyn når det er nødvendigt. SF havde dog også ønsket samfundsrepræsentanter i bankerne, men det gik de andre partier ikke med til.

”Vi har set nogle usunde skift mellem bank og tilsyn, der har svækket tilliden til hele systemet. Derfor styrker vi Finanstilsynets uafhængighed med ansættelsesklausuler, som skal få styr på svingdøren i finanssektoren,” siger Lisbeth Bech Poulsen.

”Jeg vil faktisk sige, at aftalen indeholder et reelt nybrud i Finanstilsynets rolle, fordi tilsynet nu også kan indsætte egne folk i bankernes ledelse og bestyrelser for at skærpe kontrollen,” siger Lisbeth Bech Poulsen.

Der skal ikke lægges skjul på, at Danske Banks filial i Estland og hvidvasksagen har spillet en stor rolle. Derfor glæder det også SF med en forlængelse af forældelsesfristen for sager og hårdere straffe til bankledelsen ved løgn og videregivelse af urigtige oplysninger.

”Det nytter ikke, at bærende samfundsinstitutioner som bankerne svigter deres ansvar og helt går fri af potentielle lovbrud,” siger Lisbeth Bech Poulsen og peger samtidig på en langt bedre retsstilling for whistleblowere.

”Vi styrker whistlebloweres retsstilling, fordi vi har set såkaldte tavshedsklausuler, der lægger mundkurv på folk med en afgørende rolle i at afsløre bankernes sjusk og mulige fusk,” Lisbeth Bech Poulsen.

SF har især arbejdet for følgende punkter i aftalen:

  • Et opgør med svingdørskulturen, med en karénsperiode på seks måneder
  • Strengere straffe for videregivelse af urigtige oplysninger fra banker til myndigheder. Straffen øges fra fire måneder op til tre år. Inden året er omme, skal der forelægge en analyse af, hvorfor der stort set ikke sker domfældelser på dette område; om det er lovgivningen der er problemet, eller om det er sagerne ved domstolen
  • Flere penge til Finanstilsynet, og en fordobling af antal medarbejdere der har fokus på hvidvask
  • Finanstilsynet får mulighed for at udstede bøder i milliardklassen
  • Medarbejdere fra Finanstilsynet kan holde opsyn med bankerne indefra – de kan være observatør på direktionsgangen og i bestyrelseslokalet når det er nødvendigt
  • Det gøres krystalklart, at man ikke kan forhindre whistleblowere i at gå til myndighederne
  • Endelig krævede SF at Finanstilsynet igangsatte en forårsrengøring: alle store bankerne skal have den fulde inspektion inden året er omme