Del

SF tager klima-akutpakke med til forhandlinger

10-03-2020

SF’s klimaordfører Signe Munk lægger vægt på, at klimahandleplanerne bør køres i to spor. SF har en akutpakke med, som indeholder tiltag, der kan realiseres allerede nu.

-Vi skal have turbo på. Derfor vil vi med vores klima-akutpakke forhindre, at vi investerer i sort energi, mens vi forhandler om fremtidens grønne mål. Det vil sige fremrykning af havvindmølleparker, flere ladestandere til elbiler og mere skov, siger Signe Munk.

Desuden mener SF, at finansiering og fastlægning af grønne afgifter skal gå forud for forhandlingerne i hver enkelt sektor.

-Vi vil lave en samlet omlægning af de grønne afgifter. Det er afgørende for os, at den grønne omstilling gøres social retfærdig. Vi har i SF foreslået en grøn topskat og klimaafgift på flyrejser som et af vores vigtigste krav, siger Signe Munk.

-Vi skal løfte i flok, så alle sektorer skal bidrage. Når vi omstiller os, vil vi gerne have, at vi tænker mere ambitiøst på vegne af naturen. Det betyder, at vi faktisk vil have alle lavbundsjorde helt ud af drift og omlagt til natur

SF’s tiltag i klima-akutpakken

Varmeforsyning:

 1. Reduktion af elvarmeafgiften
 2. Ophævelse af de regler, der binder visse varmekunder til naturgas,
 3. Opjustering af CO2-prisen i de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger
 4. Stop for nye naturgasfyr – kombineret med tiltag, der sikrer alle borgere reel adgang til en klimavenlig varmekilde som elvarmepumpe eller fjernvarme.

Energi:

 1. Fremrykning af udbud af energiaftalens anden og tredje havvindmøllepark
 2. Fremrykning af det nuværende kulstop i 2030 for el og fjernvarme, så det træder i kraft senest i 2025 og gerne før
 3. Beslutning om grøn gasstrategi (Analyse aftalt i Energiforlig
 4. Analysearbejde, der kan lede til en strategi for CCS og CCU i Danmark
 5. Energisparekrav til kommunale og regionale bygninger.

Transport:

 1. Stop for offentlige fossilbiler. Alle offentlige køb af biler skal være elbiler, så det offentlige ikke bidrager yderligere til bestanden af fossilbiler i 2030.
 2. Samlet plan for elladestandere i hele landet – både langs vejene og i byerne.
 3. Udmelding om, at der senest fra 2030 iværksættes initiativer, så der reelt ikke længere sælges personbiler, som helt eller delvist drives af benzin eller diesel

Landbrug og jordbrug:

 1. Skærpede klimakrav til alle nye stalde og renovering af stalde. Der skal straks stilles krav om klimavenlig behandling af gylle i form af afkøling, hurtig afhentning til biogas og støtte til biogas.
 2. Opprioritering af arbejdet med udarbejdelse og implementering af model for landbrugets bedriftsregnskaber.

Det er alle tiltag, som understøtter den grønne omstilling, men som ikke kan stå alene. Læs mere om nogle af tiltagene HER.