Del

SF tager klima-akutpakke med til forhandlinger

10-03-2020

SF’s klimaordfører Signe Munk lægger vægt på, at klimahandleplanerne bør køres i to spor. SF har en akutpakke med, som indeholder tiltag, der kan realiseres allerede nu.

-Vi skal have turbo på. Derfor vil vi med vores klima-akutpakke forhindre, at vi investerer i sort energi, mens vi forhandler om fremtidens grønne mål. Det vil sige fremrykning af havvindmølleparker, flere ladestandere til elbiler og mere skov, siger Signe Munk.

Desuden mener SF, at finansiering og fastlægning af grønne afgifter skal gå forud for forhandlingerne i hver enkelt sektor.

-Vi vil lave en samlet omlægning af de grønne afgifter. Det er afgørende for os, at den grønne omstilling gøres social retfærdig. Vi har i SF foreslået en grøn topskat og klimaafgift på flyrejser som et af vores vigtigste krav, siger Signe Munk.

-Vi skal løfte i flok, så alle sektorer skal bidrage. Når vi omstiller os, vil vi gerne have, at vi tænker mere ambitiøst på vegne af naturen. Det betyder, at vi faktisk vil have alle lavbundsjorde helt ud af drift og omlagt til natur

 

SF’s tiltag i klima-akutpakken

– Reduktion af elvarmeafgiften.

– Ophævelse af de regler, der binder visse varmekunder til naturgas.

– Opjustering af CO2-prisen i de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.

– Fremrykning af udbud af energiaftalens anden og tredje havvindmøllepark.

– Stop for nye naturgasfyr – kombineret med tiltag, der sikrer alle borgere reel adgang til en klimavenlig varmekilde som elvarmepumpe eller fjernvarme.

– Stop for offentlige fossilbiler. Alle offentlige køb af biler skal være elbiler, så det offentlige ikke bidrager yderligere til bestanden af fossilbiler i 2030

– Køb af jord til klimaformål skal undtages for det kommunale anlægsloft. Kommunerne skal kunne købe den jord, de får tilbudt, hvis de ønsker at etablere skov, tage lavbundsjord ud af landbrugsdrift.

– Skærpede klimakrav til alle nye stalde og renovering af stalde. Der skal straks stilles krav om klimavenlig behandling af gylle i form af afkøling, hurtig afhentning til biogas og støtte til biogas.

– Udrulle en plan for elladestandere i hele landet – både langs vejene og i byerne. Det skal fjerne usikkerhed om lademuligheder som får folk til at blive ved  med at købe fossilbiler.

Det er alle tiltag, som understøtter den grønne omstilling, men som ikke kan stå alene. Læs mere om nogle af tiltagene HER.