Del

Aftale sætter stopper for privatisering af kritisk infrastruktur

04-04-2019

SF’s finansordfører kalder aftalen “et paradigmeskifte af den gode slags.”

Et flertal i Folketingets finansudvalg er blevet enige om at sætte en stopper for privatisering af kritisk infrastruktur af afgørende betydning for borgere og samfundet. Det gælder eksempelvis frasalg af naturlige monopoler. Aftalen vækker stor glæde hos SF’s finansordfører Lisbeth Bech Poulsen.

“Med den her vedtagelse undgår vi, at Danmark reduceres til et spil matador for stenrige spillere på det globale marked. Det er ikke protektionisme, men sund fornuft og beskyttelse af suverænitet,” siger Lisbeth Bech Poulsen.

“For mig er det vigtigt, at vi som politikere arbejder i danskernes bedste interesse. Derfor har jeg den klare holdning, at vi ikke skal sætte arvesølvet til salg til udenlandske kapitalfonde, hvor interessen for at tjene penge er større end at sørge for sikkerhed og service for borgerne,” siger Lisbeth Bech Poulsen.

Aftaleteksten lyder:

“Et flertal i Finansudvalget bestående af SF-S-Ø-Å-DF konstaterer, at kritisk infrastruktur er af vital interesse for samfundet og borgerne, ikke mindst når det gælder naturlige monopoler. Flertallet konstaterer ligeledes, at Danmark har en mangeårig tradition for at kritisk infrastruktur er ejet af fællesskabet – enten i form af offentlig ejerskab eller i form af andelsselskaber ejet af forbrugerne. Og at denne ejerform har været med til at sikre en fastholdelse af dansk ejerskab over infrastrukturen, samt en høj forsyningssikkerhed.
Flertallet pålægger i forlængelse heraf regeringen at arbejde for at dansk kritisk infrastruktur enten har det offentlige, eller et forbrugerejet andelsselskab som majoritetsejer.”