Del

Ældre skal have faste plejere

16-08-2020

SF vil sikre mere tryghed og omsorg til de ældre. Langt flere skal opleve en hverdag, hvor der er tid til omsorg, og hvor de kender de plejere, der kommer i deres hjem.

Derfor vil SF allerede på finansloven for 2021 afsætte en halv milliard ekstra til ældreplejen. I de følgende år mener vi, der er behov for at øge beløbet til en milliard ekstra årligt.

Det skal rette op på kvaliteten i ældreplejen efter flere år, hvor pengene ikke er fulgt med antallet af ældre, som har brug for pleje.

– Vi kan ikke leve med de her uhyrlige eksempler på, hvordan vores ældre lever. Der er brug for færre tjeklister og mindre tidstyranni. Til gengæld skal de ældre have plejere, som kender dem og ved, hvordan de giver den enkelte ældre livskvalitet i hverdagen, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Senest har vi i en dokumentar på TV 2 set en uværdig forråelse på danske plejehjem, som hverken de ældre eller de ansatte kan være tjent med.

De ekstra penge til ældreplejen skal især gå til at sikre bedre normeringer og mere trygge rammer for de ældre. Målet er, at alle ældre skal have et fast team af plejere, som kender deres behov, og som kender den enkelte ældre borger. Det giver mere tryghed og mere omsorg.

– Vi skal stoppe udhulingen af ældreplejen. Pengene skal følge med, når der bliver flere og flere ældre, som har brug for hjælp. Det kræver flere ansatte at sikre den daglige tryghed og omsorg, som vores forældre og bedsteforældre fortjener, siger Pia Olsen Dyhr.

Samtidig vil de faste teams begrænse smitterisikoen, når der opstår sygdom eller som nu en epidemi. Dermed vil vi oftere kunne undgå, at smitten spreder sig til et helt plejehjem og mange ansatte.