Del

1. maj – SF vil gøre op med ”falske” selvstændige

01-05-2022

Det skal være slut med at firmaer, særligt platformsvirksomheder som eks. Wolt, lader folk arbejde som ‘falske selvstændige’.

De ‘falske selvstændige’ opstår, når Wolt beder bude om at oprette et CVR-nummer. På den måde går Wolt fri af et arbejdsgiveransvar og slipper som udgangspunkt for at betale både arbejdsmarkedsbidrag og kildeskat, når virksomheden udbetaler løn til bude. Wolt-budet mister rettigheder, der ellers eksisterer bredt på det danske arbejdsmarked: løn under sygdom, barsel, feriepenge, arbejdsgiverbetalt pension og arbejdsskadeforsikring.

Det rimer slet ikke på den danske model, og derfor skal der indføres en arbejdstagerlov, der sikrer ‘falske selvstændige’ lønmodtagerrettigheder.

”Udover at udgøre en bombe under det sociale sikkerhedsnet og være en kæmpe byrde for de mennesker, der står helt alene, hvis de pådrager sig en arbejdsskade eller bliver syge, så er de her prekære ansættelser med til at undergrave det trygge, danske arbejdsmarked generelt, fordi modellen spreder sig,” siger Pia Olsen Dyhr.

Antallet af selvstændige madbude registreret hos Fødevarestyrelsen er steget fra 919 i 2018 til 25.103 i år.

SF er ikke ude på at forbyde apps og smarte løsninger. Det handler om at løse det på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Wolt er velkomne, men de er nødt til at erkende, at de har et ansvar som arbejdsgiver.

”Vi skal forsvare det trygge arbejdsmarked i Danmark, og så bliver vi nødt til at følge med tiden og indføre lovgivning, så det fortsat er arbejdsmarkedets parter, der indgår aftaler – og ikke virksomheder der dikterer,” siger Pia Olsen Dyhr.

Når 300.000 på det danske arbejdsmarked er på 0-timerskontrakter, bliver vi samtidig nødt til at styrke Arbejdstilsynets rolle markant. Så de her prekære ansættelser ikke går under radaren, og vi opdager og gør noget ved de problemer med arbejdsmiljøet, social dumping og risiko for skattesnyd.

SF foreslår som del af arbejdstagerloven:

– Indføre en formodningsregel, hvor alle bliver betragtet som ansatte i en virksomhed, medmindre virksomheden kan dokumentere, at der beviseligt er tale om selvstændige erhvervsdrivende. I dag er det omvendt, hvorfor der i forhold til Wolt først er faldet en afgørelse i en enkelt sag ved Skatterådet i januar 2022. Her blev et Wolt-bud vurderet som lønmodtager. Selvom en række eksperter mener, at den afgørelse danner præcedens for alle Wolt-bude, holdes der af myndighederne og regering fast i, at der skal tages stilling i hver enkelt sag. Med en formodningsregel vil der være yderligere pres på firmaer som Wolt til at efterleve de forpligtelser, der påhviler arbejdsgivere i et ansættelsesforhold i henhold til gældende love Når det sker, vil de også være omfattet af arbejdsmiljølovens, hvor de får pålagt et objektivt arbejdsgiveransvar, og på den måde vil de få vanskeligere ved at forringe arbejdsmiljø.

– Tilføre ekstra 100 mio. årligt til Arbejdstilsynet, friholde Arbejdstilsynet for omprioriteringsbidraget og sikre ekstra 50 mio. kr. årligt til myndighedskontrollen. Det kræver tilsyn, når bestemmelserne i en ny arbejdstagerlov og øvrig eksisterende regulering på arbejdsmarkedet skal overholdes. Bevillingerne til arbejdsmiljøet og myndighedskontrollet med indsats mod social dumping og skattesnyd skal derfor sikres.