Del

Tidligere psykiatriske patienter skal kunne erklæres raske

09-01-2019

Mennesker, som har haft en psykisk lidelse, kan komme sig. Alligevel oplever nogle, at sygdommen forfølger dem, koster dem job- og uddannelsesmuligheder, og kan få stor betydning for, om de f.eks. kan tegne en forsikring, optage lån og opnå samme rettigheder og privilegier som andre borgere i samfundet.

Men det skal et beslutningsforslag fra SF nu lave om på. Forslaget vil indføre en ret for patienter, der tidligere har haft psykiatrisk diagnose, til fremover at kunne blive erklæret raske. Om forslaget siger SF’s psykiatriordfører Trine Torp:
”Der er tale om direkte diskrimination, når mennesker, der ikke længere lever op til deres diagnoses kriterier, afskæres fra almindelige rettigheder som fx adoption og indgåelse af livsforsikring, og når de oplever problemer med erhvervelse af kørekort eller begrænsninger i forhold til jobmarkedet. Mennesker har ret til være raske, når de er symptomfrie.”

For SF handler det også om at skabe et håb om at kunne genvinde magten over sit eget liv. At en psykisk lidelse ikke bliver et brændemærke resten af ens liv. Trine Torp ser forslaget som et vigtigt led i at gøre op med fordomme og en forkert forestilling om psykiatrien, hvor man på nuværende tidspunkt er langt fra at sidestille somatiske og psykiske sygdomme.

”Gennemføres forslaget, vil det være et væsentlige skridt mod afstigmatiseringen af psykiske lidelser. For psykiske lidelser har aldrig været kroniske, mennesker kan komme sig, og det må vi anerkender,” siger hun.

Og det ser ud til at forslaget kan blive en realitet. Både S og DF bakker nemlig forslaget op, og dermed er der flertal.