Del

Sprøjteforbud ved vandboringer endelig på trapperne

12-12-2018

Det ser for fremtiden ud til, at landmænd skal køre en stor bue udenom drikkevandsboringer. Endelig rykker regeringen et meget vigtigt skridt i SF’s og den miljørigtige retning, når de lægger op til at forbyde sprøjtning af pesticider i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Forbuddet har været længe ventet hos SF, der allerede sidste år i forhandlingerne om en pesticidstrategi ønskede et sprøjteforbud. Her spændte DF ben for forbuddet, men regeringen med Ellemann-Jensen i spidsen ser nu fornuften i at indføre et sprøjteforbud ved vandboringer og indkalder til forhandlinger om pesticidstrategien.

”Min bekymring er kun vokset efter dette års talrige hovsa-fund. Vi baserer vores rene drikkevand på et alt for farligt og ustabilt grundlag, når vi lader kemikalier komme tæt på drikkevandsboringer, og derfor glæder det mig, at ministeren har lyttet, og at presset virker, så vi forhåbentlig nu kan lave en bedre aftale og sikre rent vand i glasset,” siger Trine Torp, SF’s natur- og miljøordfører.

Trine Torp er klar til diskutere, hvordan jordejerne skal kompenseres for det økonomiske tab, de måtte lide ved ikke længere at kunne producere som hidtil. Men der skal ikke være tale om overkompensationen, understreger hun.

På forhandlingsmødet vil SF samtidig foreslå, at der afsættes midler til en totalscreening af grundvandet, sådan at vi kender problemets fulde omfang og undgår at sende forurenet grundvand ind til vandværkerne. Det skal gøres for at sikre, at fortidens synder fanges og nedsivning af giftige stoffer opdages hurtigere.

”Uden en totalscreening af vores grundvand spiller vi hasard med fremtiden. Jeg vil ikke gamble med tilstedeværelsen af potentielt helbredsskadelige stoffer. Fremtidige forbud og sanktioner mod sprøjtemidler stopper ikke nedsivningen af de kemikalier, der allerede er brugt, og derfor skal vi have ryddet op en gang for alle,” siger Trine Torp.