Del

SF vil skrotte epidemiloven og starte forfra

13-11-2020

I foråret stod vi i en situation, der var helt ny for os alle. SF støttede derfor samfundets nedlukning og haste-vedtagelsen af en ny epidemi-lov, der gav folkestyret de redskaber, der var nødvendige, for at bekæmpe epidemien.

Situationen – og vores redskaber til at bekæmpe smitten – har siden ændret sig. Regeringen har lanceret et udkast til en ny epidemi-lov. Udkastet gør i SFs øjne for lidt for at adressere epidemi-lovens demokratiske underskud, og SF er modstandere af tvangsvaccination og andre tvangsmekanismer indlagt i det nye forslag.

SF foreslår i stedet at man fuldstændig skrotter epidemiloven og starter forfra med at forhandle en ny lov hjem. Loven skal være langt mere demokratisk forankret og ikke hægte folkestyret af i samme grad, som det er tilfældet lige nu. SF foreslår blandt andet:

En ny politisk styregruppe bestående af flere af Folketingets partier. Udvalget skal have en særligt, skærpet fortrolighed for at sikre at den livsvigtige ensartethed i de oplysninger, der udgår fra myndighederne. Samtidig skal regeringen lade sig rådføre af udvalget, når det tager beslutninger – og for beslutninger, der udvider restriktioner eller lempelser væsentligt, skal regeringen søge flertal i udvalget. Mere demokratisk kontrol er kernen i en ny epidemi-lov, der passer på vores allesammens demokrati.

Oprettelsen af ny national epidemikommission fuld af epidemi-faglig og økonomisk ekspertise skal sikre en mere effektiv organisation til rådgivning og tværfagligt samarbejde myndigheder imellem.

Rullende lagre med værnemidler, test og medicin skal sikre, at de regionale myndigheder ikke selv bliver efterladt med ansvaret for indsatsen i en epidemi. Ansvaret for det rullende lager placeres centralt og sikrer, at hele landet er dækket i tilfælde med lokale smittekriser.

Domstole skal ikke omfattes af forsamlingsforbud således at retsstaten ikke hæmmes af epidemien. Nye tiltag skal i stedet sikre, at domstolene kan fortsætte deres arbejde på en forsvarlig og smittefri måde.

Solnedgangsklausuler skal følge alle bekendtgørelser med baggrund i epidemiloven således at borgerne har et klart overblik over, hvilke restriktioner, der er midlertidige, og hvilke de skal leve med mere permanent.