Del

SF vil finde millioner til at hjælpe socialt udsatte

08-10-2019

SF vil øremærke 500 millioner kroner til socialområdet allerede næste år. Det er et af SF’s hovedkrav til en kommende finanslov.

Pengene skal give området et tiltrængt løft og hjælpe de socialt udsatte.

Mange gode projekter, som gør en kæmpe forskel for de mennesker, der har allermest brug for det, står lige nu i en uvished situation, fordi de var finansieret af den nedlagte satspulje. Derfor er der stort behov for, at vi også har øje for de svageste i vores samfund, når vi forhandler om finansloven for næste år.

– Vi står i en alvorlig situation, hvor socialområdet er under pres. Der er brug for at øremærke penge til dem, der hjælper samfundets svageste, så vi blandt andet kan forbedre indsatsen for de socialt udsatte, siger Trine Torp, socialordfører for SF.

SF foreslår, at der afsættes 500 millioner kroner allerede i 2020. I løbet af de følgende år skal det gradvist stige til 1,5 milliarder årligt.

Pengene kan blandt andet bruges på hjælp til hjemløse, gratis tandlægehjælp til socialt udsatte, tidlig indsats for personer med behov for psykologhjælp, hjælp til anbragte unge i overgangen fra barn til voksen og meget mere.

Finansieringen skal forhandles med regeringen og de partier, der er med i en kommende finanslov.

SF’s samlede ændringsforslag til finansloven bliver offentliggjort senere på ugen.