Del

8. marts: Kvinder i regering – og kamp mod sexchikane

08-03-2019

Ligestilling mellem mænd og kvinder kommer ikke af sig selv – og i Danmark er der også mange områder, hvor vi halter bagefter. På Kvindernes Internationale Kampdag har SF derfor samlet en række forslag, der skal øge ligheden mellem kønnene.

Danmark ligger nr. 13 i verden i det globale Gender Gap Index, der måler forskelle mellem mænd og kvinder i uddannelse, økonomi og politisk repræsentation – flere pladser efter vores nordiske naboer. Og når det kommer til kvinder i topledelser er vi styrtdykket i de seneste år og ligger helt nede på en 95. plads i verden.

En regering, der for alvor repræsenterer befolkningen

For at sikre flere kvinder i politiske topposter foreslår SF, at en kommende rød regering skal have lige mange kvinder og mænd – også på de tunge ministerposter og i de vigtige regeringsudvalg.

”Da Helle Thorning Schmidt blev statsminister, så var der jo piger, der lige pludselig tænkte ’hey, det kan jeg også blive’ ” siger Pia Olsen Dyhr til Politiken.

Ved det kommende folketingsvalg er det også vigtigt, at der er gode kvindelige kandidater på stemmesedlen, og her fører SF an med 37 kvinder mod 38 mænd. Det er et resultat af en partikultur, der vægter ligestilling højt, siger ligestillingsordfører Trine Torp. Hun mener også, at det er et demokratisk problem, hvis ikke Folketinget repræsenterer befolkningens sammensætning:

”Det er lidt grotesk, at vi har rundet 100-året for kvinders valgret, og at vi stadig roder rundt på nogle og 30 procent på stemmesedlerne og i Folketinget,” siger hun til DR.

Tid til reelt opgør med sexchikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane er et overgreb på et andet menneske, som kan ende med stress, sygemeldinger og at den krænkede forlader arbejdspladsen. Men til trods for de senere års fokus på kvinders ret til egen krop og #MeToo-bevægelsens utrættelige indsats for at bryde med tabuer og den strukturelle seksuelle chikane på arbejdspladser og i hverdagslivet, er der fortsat meget, vi som samfund kan gøre.

Det er i høj grad arbejdsgiverens ansvar at sørge for et godt arbejdsmiljø og for, at der er passende retningslinjer og forholdsregler på plads, for at undgå seksuel chikane.

SF kommer derfor med et forslag om skærpet ansvar for arbejdsgivere, højere godtgørelse til ofre for seksuel chikane og en national handlingsplan til bekæmpelse af seksuel chikane på arbejdspladser.

Ifølge en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø var godt 77.000 danskere sidste år udsat for seksuel chikane på arbejdet, men kun de færreste sager kommer for retten.

Sugardating-kulturen skal bekæmpes

Sugardating står for objektivisering og værdisætning af kvindekroppen, og det går ikke at overlade det til den unge selv at sige fra. Samfundet skal stille hjælp til rådighed, inden sårbare, svigtede eller blot seksuelt nysgerrige unge bliver fanget af en hård og brutal sexindustri. Der skal tages et politisk opgør og skubbes på for at komme kulturen til livs.

Gråzoneprostitution og sugardating på skoleskemaet, så unge tidligt får snakket om de sociale slagsider og problemer ved at sælge sin krop for fine gaver og smykker. Der skal samtidig igangsættes en national handlingsplan, der afdækker omfanget af sugardating i Danmark grundigt, de eksisterende rådgivningstilbud skal styrkes og der skal forskes i konsekvenser af sugardating og gråzoneprostitution.

Men også justitsministeren må på banen. Han skal iværksætte en juridisk undersøgelse af, om sugardater-hjemmesider er lovlige eller ej, for flere eksperter har tidligere peget på, at hjemmesiderne kan være på kant med rufferi-paragraffen.