Del

SF foreslår ekstra milliard øremærket til ældreområdet

11-05-2019

Ældre skal have gode og værdige år med nærvær. Desværre er der flere eksempler på, at de ældre møder alt for mange forskellige mennesker i hverdagen, når de har brug for pleje. Det skaber forvirring og utryghed. Og det stresser personalet, der lige nu simpelthen løber for stærkt og ikke har den nødvendige tid.

Derfor vil SF have en ekstra milliard om året til ældreområdet, der kan skabe ro for de ansatte, og ordentlig tid til at de ældre kan få gjort rent og komme i bad. Pengene kan bruges af kommunerne på blandt andet at indføre faste teams, sådan at den ældre møder det samme personale og kan skabe en tryg relation.

– Hvis vi bare sætter af til, at der bliver flere ældre, så bliver servicen bare som i dag. Og den er ikke god nok. Der skal være mere personale og mere tid til omsorg og pleje i hverdagen, siger Pia Olsen Dyhr.

I fremtiden bliver vi nemlig flere ældre og heldigvis lever vi også længere. Det betyder, at der er brug for ekstra penge til ældrepleje, men det er ikke kun nok at dække det én til én, for så skal social- og sundhedsassistenter og plejepersonale løbe i samme tempo, som de gør i dag. Derfor bør velfærdspartier finde plads til et reelt løft af ældreområdet i budgetterne.

Udover faste teams foreslår SF, at der bruges penge på at skabe bedre muligheder for genoptræning og en forsikring for, at ældre hurtigt får bevilliget de hjælpemidler, de har behov for.