Min begrundelse for at stille op som byrådskandidat for SF Varde bunder i min interesse i, hvad det er for et samfund og verden, vi efterlader til dem, der kommer efter os. Det gælder naturligvis i forhold til klimaet, men også i forhold til de værdier og det menneskesyn vi har. Jeg er bekymret.

Jeg synes at udviklingen i samfundet generelt bevæger sig længere og længere i retning af manglende omsorg for hinanden, mindre forståelse for – og accept af – hinandens forskelligheder. Uligheden bliver større, og lysten til at hjælpe hinanden bliver mindre. Vi får ikke prioriteret de nødvendige klimaindsatser.

Jeg vil gerne være med til at trække i den anden retning. Vi skal passe på den verden, vi har, og tænke langsigtet. Forebygge at uligheden fortsætter med at vokse, sørge for at alle kommer med og ingen lades tilbage. Jeg mener, at vi skal gøre op med konkurrence-samfundet, at vi skal have ro på til trivsel og kvalitet, og vi skal have større social retfærdighed.

I kommunalpolitik betyder det, at jeg vil have fokus på bedre forhold i daginstitutionerne, skolerne og for de ældre. Det gælder naturligvis både for brugerne heraf, men bestemt også for de ansatte indenfor de områder.

Vi skal forebygge mistrivsel på grund af livsvilkår. Jeg mener, at vi kan gøre mere for de udsatte grupper, de socialt udsatte og minoriteterne, for at få dem med og støtte op om, at alle får lige muligheder for at være en del af samfundet. Jeg tror på, at det er en investering i fremtiden og derfor også betaler sig økonomisk.

MÆRKESAGER

Mit røde hjerte banker for bedre velfærd:

 • Forebyggelse af ulighed
  Forebyggelse af ulighed starter med gode forhold for børn i daginstitutioner, skoler og SFO.
  Alle børn skal have en god chance for et godt liv, uanset baggrund. Jeg betragter de politiske sager fra børn og unges perspektiv, det er dem der skal leve med konsekvenserne af de valg vi træffer.For mig er det vigtigt at skabe en bæredygtig fremtid.
 • Ro på for børn og unge
  Alt for mange unge oplever en stresset hverdag og har svært ved at tackle de stigende forventninger fra sig selv eller andre om en perfekt præstation hver gang.Der er brug for at give de unge mere ro på.

  Jeg vil lægge en dæmper på konkurrencekulturen og give mere tid til kreativitet, fordybelse og til at fejle.

  Skoledagen skal gøre eleverne klogere og dygtigere, ikke bare klar til næste test.

 • Bedre hjælp til udsatte.Jeg arbejder for et samfund, hvor alle er med. Derfor skal vi også sørge for, at udsatte borgere får den hjælp, de har brug for. I form af en helhedsorienteret og sammenhængende indsats.

  Vi skal ikke acceptere, at udsatte befolkningsgrupper eller personer parkeres uden for fællesskabet.