Jeg er født i København, men har gået i skole og været ung i Køge. Jeg husker min barndom som tryg og fyldt med gode oplevelser både i mit boligområde i Køge Syd, men også i de mange forskellige idrætsforeninger som jeg har været medlem af.

For mig er det essentielt, at alle i kommunen oplever tryghed i hverdagen. Gode vuggestuer, daginstitutioner, skoler, fritids- og seniorliv er grundstenen i vores fællesskab i Køge kommune. På samme måde som bekæmpelsen af bander og kriminalitet i vores sociale boligområder.

Jeg vil ikke finde mig i, at uønskede grupperinger generer familier og borgere med trusler og kriminel adfærd i disse områder. Jeg vil kæmpe for, at vi investerer i vores børn og unge.

Vi tror på menneskeskabte klimaforbedringer, og derfor vil vi gå forrest for, at alle kan gøre en forskel; fra nye varmesystemer i kommunen til den brune sovs på plejehjemmet der godt må blive lidt mere grøn.

Mærkesager 

I SF kæmper vi især for dem, der har svært ved at kæmpe selv

Om det er børn og unge eller udsatte borgere, så er det dem, der er vigtigst, vi tager os af som samfund. Vi skal have sikret minimumsnormeringer, nye klasselofter, bedre muligheder for at unge kan uddanne sig og mere støtte til alle dem, som har det svært i livet.

I SF Køge arbejder vi for, at mennesker kan skabe velfærd

Så velfærden kan skabe mennesker. Vi skal sikre gode vilkår for vores ansatte og gode rammer for vores borgere, så alle får et godt liv. Men vi skal ikke kun passe på os mennesker.  Vi skal også passe på naturen, miljøet og klimaet.

I de næste fire år sætter SF Køge bæredygtighed i fokus. Vi skal passe på mennesker, natur og klima samtidig med, at vi sikrer, at der er råd til velfærd hos dem, der har brug for det.

Du skal stemme på SF den 16. November, hvis du ligesom jeg selv, ønsker at Køge bliver Danmarks bedste børne, unge og klima by!