Jeg drømmer om et EU og en verden uden krig og fattigdom, hvor klimakrisen er højt prioriteret. EU har brug for, at der kæmpes for en grøn fremtid, demokrati, frihed og internationalt samarbejde.

En grøn fremtid

Jeg vil kæmpe for at opfylde Paris-aftalen gennem massive investeringer i grøn omstilling af industri, landbrug og transport, samt øget brug af vedvarende energi.

Internationalt samarbejde

EU er et fredsprojekt og bør være globalt forbillede. Med fokus på menneskerettigheder, fattigdomsbekæmpelse, grøn omstilling og demokrati kan EU skabe global stabilitet. Støtte til demokrati er nøglen til at skabe fred, forebygge klimakrisen og bedre migration.

Et solidarisk Europa

Vi skal løfte mennesker ud af fattigdom og reducere ungdomsarbejdsløsheden. Styrkelse af den sociale dialog og etablering af en social protokol er afgørende for at beskytte arbejdstagere.