Jeg er 35 år, bor i Ballerup med min hustru og vores 3 børn. Jeg er uddannet socialrådgiver. Efterfølgende har jeg suppleret min karriere med en kandidatgrad i Socialt Arbejde.

Jeg arbejder til dagligt som Børnesagkyndig Forældrerådgiver hos Familieretshuset. Derudover har jeg mange års erfaringer indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet.

Jeg melder mig som kandidat til kommunalvalget, fordi jeg vil gerne gøre en forskel for den enkelte på det lokale plan. Jeg er optaget af at vores nærdemokrati styrkes, at vi bliver førende på den grønne omstilling, får styrket beskæftigelsesindsatsen og skabt bedre rammer for vores børns trivsel og højnet kvaliteten i ældreplejen med borgeren i centrum.

Mærkesager

Bæredygtig klimakommune 

Jeg vil kæmpe for at sætte fokus på at gøre Ballerup til en bæredygtig klimakommune. – Nedsæt CO2- udledningen i kommunen. – At skabe mere vild natur og fremme biodiversitet. – Energiforbruget i de kommunale ejendomme skal nedbringes, og boligbebyggelserne skal motiveres til energibesparelser.

Bedre ældrepleje 

En værdig ældrepleje – mere og bedre uddannet personale på ældreområdet og brug af faste vikarer som de ældre kender.

Alle har en stemme

Jeg vil arbejde for at gøre op med den kraftige centralisering der er sket i Ballerup gennem de senere år, så får borgerne mulighed for at opleve sig som medborgere ved at deltage i beslutningsprocesser.