Borgmesterkandidat for SF, fordi der er brug for en tredje vej, hvor vi både løfter velfærden for de svageste og for alvor sætter handling bag den grønne omstilling.

Jeg blev valgt til byrådet i 2017 og har siden været formand for Skole- og dagtilbudsudvalget og siddet i Økonomiudvalget.

Selvom SF kun har siddet på enkelt plads i byrådet, er det lykkes at lave god og vigtigt rød-grøn politik gennem et konstruktivt samarbejde med alle byrådets partier.

Mærkesager 

Uddannelse for alle 

Alle børn skal gå ud af folkeskolen med en afgangsprøve, som giver mulighed for at tage en uddannelse.

Flere og bedre boformer

Børnetallet falder i kommunen – det skal vi gøre noget ved: Grønne boformer, stærke fællesskaber og vild natur lige uden for døren skal tiltrække nye børnefamilier.

Mere grøn omstilling 

Det eneste, der ikke skal ro på, er den grønne omstilling. Nyborg Kommune skal være C02-neutral, vi skal styrke biodiversiteten, og vi skal bygge grønt.