Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder med at uddanne sygeplejersker ved VIA i Holstebro.

Jeg har været i regionsrådet Midtjylland siden 2009. De sidste 8 år har jeg været medlem af hospitalsudvalget og har kæmpet for bl.a. socialsygeplejersker til hele regionen.

Jeg genopstiller til regionsrådet og vil fortsat kæmpe for lighed i sundhed samt bedre arbejdsforhold på vores hospitaler. Jeg vil også fortsætte med at vedligeholde mit ry som en vedholdende og kritisk politiker.

Mærkesager

  • Lighed i løn i de typiske kvindefag såsom sygeplejerske, pædagog, jordmoder og sosu assistenter.
  • Udbyggelse af den nære sundhed med udgående teams og flere regionale tilbud i sundhedshusene.
  • Bæredygtige og klimavenlige omstillinger på hospitalerne, som er storproducenter af affald særligt plastik.