Jeg er 49 år, arbejder som sygeplejerske på et bosted for mennesker med alkoholmisbrug, mor til 5 unge mennesker, gift med Bent og under uddannelse til Manuvision kropsterapeut.

Mine mærkesager er bedre forhold for fødende og sundhedspersonale, samt flere hjemmefødsler i region H. Jeg har arbejdet som ammerådgiver og på barselsgange i mange år og har stort kendskab til miljøet på fødestederne i hovedstaden.

Jeg har alle 5 gange valgt selv at føde hjemme. Jeg råber gerne op for mennesker, der ikke kan selv og jeg tror, at vi alle rummer nogle ressourcer, som vi kan bruge sammen.

I min fritid dyrker jeg meget kål og i virkeligheden er jeg ikke særlig politiker-agtig, men jeg tror, at jeg taler for mange, og det forpligter. Derfor stiller jeg mig til rådighed som kandidat til det kommende regionsrådsvalg.

Jeg er typen, der står bag fokuskandidaterne og har det meget fint med det.

Mærkesager 

Bedre forhold for jordemødre og sundhedspersonale

På de offentlige hospitaler. Flere hjemmefødsler i Region H Forebyggelse i alle livets forhold. Det fremmer sundhed og livsglæde og minimerer fysisk og psykisk sygdom, misbrug og manglende trivsel og selvopholdelsesdrift.