34 år og oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har en kandidat i samfundsfag og historie fra Aalborg Universitet. Nuværende bosiddende i Holte sammen med min mand Nicolai og vores hund Monty, og til dagligt arbejdende som konsulent i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Derudover er Jeg familieven for en cambodiansk familie med en enlig mor og fire børn i alderen 4 til 16 som bor i Stenløse. Jeg er desuden foreningsmenneske og bl.a. formand for Dodgeball Danmark og sidder i bestyrelsen for Socialistisk Folkeoplysningsforbund.

Jeg har været medlem af SF siden 2014, efter at have brugt en del år på at fastslå mit politiske ståsted og finde ud af hvilket parti jeg følte det største værdifællesskab med. Det var vigtigt for mig at være sikker før jeg blev medlem, ligesom det var vigtigt for mig at have noget livserfaring og viden inden jeg blev aktiv i partiet.

Dette har jeg opnået, bl.a. gennem min uddannelse, men også som pædagogmedhjælper og fabriksarbejder, hvor jeg har oplevet et være en del af de varme hænder samt det hårde liv på gulvet.

Jeg har haft en politisk interesse siden jeg var helt ung, og den blev især vagt efter magtskiftet i 2001, hvor den borgerlige bevægelse med at veksle skattelettelser for udlændingestramninger samt deltagelse i angrebskrige vakte min indignation.

Som politiker stræber jeg efter at være respektfuld, lyttende og ydmyg, især ift. dem som har en faglighed og særlig viden omkring forskellige områder. Jeg vil især gerne kæmpe de kampe som jeg føler bliver forsømt i debatten, hvilket bl.a. afspejler sig i mine mærkesager.

Mærkesager

Det skal være mindre stressende at være ung

Der har været en tendens til at føre politik på bekostning af de unge, i højere grad end for de unge, og det skal vi væk fra. Vi skal vi lette det samfundsmæssige pres de unge konstant rammes af.

Retfærdighed tilbage i dansk udlændingepolitik

Vi skal grundlæggende behandle folk individuelt ud fra et samlet værdisæt baseret på anstændighed og internationale forpligtelser, i stedet for at lave særlove for specifikt udvalgte grupper.

Danmark skal igen være pioner ift. international udvikling

Vi har længe skåret ned på midler og indsats, og bruger primært ressourcerne i Danmark og ikke på reel udvikling. Vi var engang et humanistisk foregangsland når det kom til udvikling i den tredje verden – det skal vi være igen.

Lad alle ministerier være klimaministerier

Det burde allerede være en selvfølge at klimapolitik burde gennemsyre alle politiske beslutninger og altid være en vigtig faktor ligegyldigt hvilket områder der laves politik og aftaler på.

Markant billigere offentlig transport

Hvis vi virkelig vil rykke på den grønne dagsorden ift. Offentlig transport er det på tide at vi kigger på priserne. Det er alt for dyrt og ofte er alternativerne med fly og privatbilisme ud over at være nemmere også billigere.

Børn skal altid prioriteres

Børnene er vores fremtid og enhver investering i børn er en langsigtet investering som stort set altid kan betale sig. Det er nemmere at lave stærke børn end det er at reparere ødelagte voksne.