Jeg er oprindeligt fra Herning, hvor jeg er vokset op i et SF-hjem, som uden tvivl har formet min forståelse for verden og lysten til at deltage aktivt i demokratiet med socialistiske værdier i rygsækken.

Efter gymnasiet tog jeg til USA, hvor jeg var Au Pair i et år. Ud over, at det var skønt at rejse, så gjorde turen mig også klogere på, hvilke værdier, jeg ser som værende afgørende i et samfund. Her startede min første interesse for at skulle gøre en forskel og for at kæmpe for det velfærdssamfund, vi har i Danmark.

Da jeg efterfølgende tog til Aarhus for at læse til folkeskolelærer, meldte jeg mig ind i SF og SFU. Jeg var på daværende tidspunkt mest optaget af at kæmpe for gode forhold for studerende særligt på læreruddannelsen, hvor jeg blev forkvinde for De Lærerstuderendes Råd og Campusrådet samt sad i VIAs bestyrelse som studenterrepræsentant.


Jeg flyttede til København i 2019, da jeg blev valgt som forkvinde for den nationale studenterorganisation for Danske Professionshøjskoler, Studenterforum UC, hvor jeg de sidste tre år har kæmpet for bedre uddannelser og bedre vilkår for unge og studerende. Der skal investeres i vores skole- og uddannelsessystem

Mærkesager 

Udfordringer i professionsuddannelserne

Særligt ser jeg udfordringer i de store professionsuddannelser lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen, som er faggrupper, jeg ser som grundstenen i vores velfærdssamfund, og er de faggrupper, som kommuner og regioner ligeledes lider under, at der er for få af. Jeg vil kæmpe for, at disse fag prioriteres.

Mentale helbred

Derudover står vi midt i en sundhedskrise, hvor unge i højere grad end før oplever problemer med deres mentale helbred. Vi har indrettet et samfund, der sætter børn og unge under et massivt pres, og som fremmer perfektheds- og præstationskultur. De skal mødes af lige muligheder og succes frem for begrænsninger og nederlag. Der skal ro på.

Jeg er 28 år og er netop uddannet folkeskolelærer og folketingskandidat i Københavns Omegns. Mine mærkesager er at få. Du skal stemme på mig, hvis du også ønsker; 

  • Mere fokus på børn og unges trivsel
  • Bedre vilkår i den offentlige sektor – herunder ligeløn
  • Investeringer i uddannelse