SILJE BRYNILDSEN

Jeg bor i Hillerød. Jeg er 20 år gammel og blev student fra Frederiksborg gymnasium i år. Nu arbejder jeg blandt andet som lektiehjælper for unge med svært ved matematik.Jeg stiller op til folketingsvalget, da jeg synes, der skal være flere unge kvinder i Folketinget, og når kun få andre tager bolden op, må jeg jo gøre det selv. Jeg har været og er stadig en del af aktivistiske klimabevægelser, fordi jeg, som så mange andre, er bange for den fremtid, vi går i møde, hvis ikke vi handler nu! Så lad dette blive et rigtigt klimavalg uden hockeystave, men med reel klimahandling og naturbeskyttelse!

Klimaet og naturen først! 

Klimakrisen er vores tids største krise, og derfor bør klimahensyn veje tungt og være en væsentlig del af alle fremtidige beslutninger og lovforslag. Det bør være en naturlig del af vores fælles fremtid! For hvis ikke vi handler nu og hurtigt, vil det være for sent. Det er ikke kun en klimakrise men også en miljø- og biodiversitetskrise, som bør der bør tages alvorligt og sikres med en naturens lov!

Lige køn – lige løn! Væk med tjenestemandsreformen

Alt for længe har en reform fra 1969 holdt kvinder nede ved at lønne traditionelle kvindefag, såsom omsorgsarbejde, dårligere end fag, der historisk har været besat af mænd. Det skal slutte nu! Vi skal rydde op og afskaffe den reform! For det er ikke dyrt at afskaffe reformen, det har bare været billigt at underbetale kvinder i årtier!

Børnene er vores fremtid, stop trivselskrisen!

Hvor ofte vil man beslutte at bygge et højhus på et fundamentet af kviksand? Aldrig! I dag er den triste virkelighed den, at alt for mange børn og unge bygger deres liv op på et ustabilt fundament. Mistrivslen blandt børn og unge skal være en topprioritet i næste valgperiode. Børn og unge skal lære at blive til nogen og ikke bare til noget!