Jeg vil arbejde for ro på børne og familielivet. Der skal være gode normeringer i institutionerne, da det giver ro og tid til den nødvendige omsorg.

Mærkesager 

Pas på vores børn og unge

Skolebørnene er har i dag meget lange skoledage. Jeg vil arbejde for kortere skoledage og i stedet bruge resurserne til at have flere timer med to undervisere

Sæt farten op på klimaindsatsen 

Der ud over skal der ro på naturen og fart på klimaindsatsen. Vi har mange grønne områder i Allerød Kommune, de skal styrkes og biodiversiteten fremmes. Kommunen skal gå forrest med klimaindsatsen og energirenovere alle bygninger og anlægge fx. solceller, hvor det giver mening. Derudover skal det være nemmere for borgere og virksomheder at få rådgivning om grønne valg og grøn omstilling.