Mit navn er Rosa Lykke Yde og jeg er 39 år.

Jeg er bosat i Fårup, gift med Dan. Vi har sammen 2 børn Esben på 13 år og Kirstine på 10 år.

Jeg er byrådsmedlem i Randers Byråd og formand for socialudvalget. Jeg er uddannet Pædagog og arbejder til dagligt med både børn, unge, ældre og udsatte i som kirke- og kulturmedarbejder i Folkekirken.

Jeg brænder for at vi i kommune skal have mennesket tilbage i fokus. VI skal styrke demokratiet, velfærden og finde grønne løsninger, så vi også bliver en aktiv del af den grønne omstilling.

I mange år har kommunen haft en katastrofal sparekurs, som har forringet rigtig mange menneskers liv og hverdag. Det har vi sat os for, at rette op på i SF. Det tager tid, men med de seneste to budgetår har vi vist, at det kan lade sig gøre at, over tid, at genoprette og udvikle velfærden.

Jeg vil kæmpe helhjertet for at der skal investeres i mennesker. Det giver gevinst på lang sigt. – både økonomisk og menneskeligt.

Mærkesager 

Børn og unge 

Alt for mange børn og unge mistrives. Derfor skal vi styrke vores daginstitutioner og skoler. Vi skal sikre børn og unge voksne nok, RO til, at udvikle sig i deres eget tempo og den vejledning de har brug for. Det kræver flere pædagoger, bedre forberedelsestid til lærerne, max 24 elever i klassen og individuel UU-vejledning til alle unge.

Værdighed og tryghed i ældreplejen

Mange ældre oplever alt for mange forskellige omsorgsmedarbejdere. SF vil arbejde helhjertet på at få faste teams og mere genkendelighed. De ældre fortjener, efter et langt liv, værdig pleje og omsorg. Der skal være bedre tid og højere faglighed i hjemmeplejen og på plejehjem og langt mere tryghed.

Bedre forhold for mennesker med handicaps

Alt for mange oplever, at det bliver en kamp mod kommunen, at få den hjælp de har brug for. I SF kæmper vi for flere midler til det underfinansierede socialområde. Børn og voksne med særlige behov skal mødes af en kommune, der vil sikre et livslangt samarbejde, hvor også borgerens håb og drømme kan blive til virkelighed.