Peter Westermann – spidskandidat i Nordsjælland

Jeg er 37 år og gift med Marie og far til to dejlige unger. Jeg er født og opvokset i vores dejlige Nordsjælland, hvor jeg har mit virke. Ved siden af mit politiske arbejde i regionsrådet, som formand for social og psykiatri, er jeg lærer på Grundtvigs Højskole i Hillerød.

Jeg er faktisk fjerde generation, der er lærer i Nordsjælland. Jeg spiller håndbold og har været i hver en hal heroppe. Jeg kender vores store forskellighed. Velhavere i villaer. Udsatte medborgere i almene boliger. Det store flertal af jævne folk, jeg selv er rundet af.

Jeg har været folketingsmedlem og næstformand for SF og ved, hvordan man skaber politisk forandring. Det kræver et stort arbejde. Det vil jeg give.

Vores børn og unge mistrives. Psykisk lidelse behandles ikke godt nok. Vores drikkevand forurenes. Naturen trues. Det kæmper jeg hårdt imod.

Som formand for social og psykiatri i regionen. Jeg kan gøre mere i Folketinget. Ulighed, uretfærdighed og forurening gør mig vred. Mit håb ligger i fællesskabets styrke. Til at hjælpe hinanden. Skabe trivsel. Redde naturen. Jeg er meget bevidst om ansvaret, der følger med at få folks stemme. Får jeg din, vil jeg bruge den godt.

  • Vores børn og unge mistrives. Der er for meget pres. Psykisk lidelse behandles for lidt og for sent. Det kæmper jeg for at ændre.
  • I regionen, som formand for social og psykiatri. Jeg kan gøre mere i Folketinget, hvor jeg har været før.
  • Jeg finder mig ikke i ulighed og uretfærdighed. Forurening af vores drikkevand og natur gør mig vred.
  • Mit håb ligger i fællesskabets styrke. Til at hjælpe hinanden. Skabe trivsel. Redde naturen.
  • Jeg er meget bevidst om ansvaret, der følger med at få folks stemme. Jeg vil bruge din godt

Mærkesager 

Sæt folkeskolen fri
Jeg ved hvordan frihed giver læringen liv. Hvordan samvær bliver socialt. Hvordan ro giver rum.

Giv vores ældre tryghed
Fast personale hos de ældre. Tid til omsorg. Mere samvær og smil.

Nordsjælland = Natursjælland
Mere natur i Nordsjælland. Færre grusgrave og sprøjtede marker.

Tid til trivsel
Vores unger skal trives. Flere voksne i vuggestue, børnehave og skole. Mere nærvær og nysgerrighed.

Mere samtale og støtte i psykiatrien
Psykisk lidelse skal behandles bedre.
Mere samtale, støtte og sammenhæng til hverdagen.

Rent vand. Vild natur.
Vi skal have rent vant i hanen. Forurening skal stoppes og renses.
Naturen skal have mere plads.

Lad os mødes på

https://www.facebook.com/stempeterwestermann