Jeg drømmer om, at Aalborg er en kommune, hvor alle har lige muligheder for uddannelse, beskæftigelse, sundhed og en tryg alderdom.

Det handler om, at vi styrker et godt børne- og skoleliv, den nære velfærd og stærke kommunale fællesskaber, så alle har mulighed for at få et godt liv og mere ro på.

Jeg drømmer om, at Aalborg er en kommune, hvor vi passer godt på naturen, miljøet og klimaet. Vi skal være en grøn foregangskommune med bæredygtig udvikling.

Vi skal sætte kursen og ikke bare nølende følge trop. Det er helt afgørende, at vi passer bedre på miljøet og går forrest i klimakampen.

Mærkesager 

Giv børn og unge ro på

Minimumsnormeringer nu – i vuggestuer og børnehaver -Klasseloft på 24, kortere skoledage, flere to-voksentimer -Inklusion må aldrig blive en spareøvelse -Styrk gode fritids- og klubtilbud

Gør fremtiden grøn

Mere vild natur og flere grønne områder i Aalborg by -Flere og sikre cykelstier i byen og mellem oplandsbyerne -Mindre biltrafik i Aalborg midtby -Drop sprøjtegift og beskyt rent drikkevand

Bedre tid til pleje og omsorg

Faste teams i ældreplejen -Flere hænder -Mere uddannet personale -Mindre bureaukrati og unødvendig dokumentation -Mere støtte til demente og deres pårørende