Gennem de seneste år har børne -og unge området i Rebild kommune været stærkt nedprioriteret, således at vi i dag er den kommune i landet der bruger 3. færrest kroner pr. barn. Særligt indignationen over denne budgetmæssige prioritering af det siddende byråd har fået mig til at stille op til KV21.

Men også et ønske om at være med til at sikre alle borgere i Rebild Kommune lige adgang til kommunale velfærdsydelser af høj kvalitet ligger mig kraftigt på sinde.

Jeg ønsker mig et samfund med mere lighed, balance og RO PÅ. Ro på til sikre den enkelte borger i Rebild Kommune individuelt tilpassede velfærdsydelser.

Vi skal hurtigst muligt have afskaffet unødvendigt bureaukrati, testsystemet og væk fra de seneste års tendens til at måle veje og putte i kasser.

Mærkesager 

  • Markant flere midler til vores børne -og unge område
  • En nytænkning af vores inklusionsindsats på folkeskoleområdet
  • En ældrepleje med værdighed og respekt for den ældre borger og med mere tillid og ansvar til de fagprofessionelle
  • At Rebild Kommune tager aktivt ansvar for vores klima og miljø.