Mærkesager 

RO PÅ TIL BØRN OG UNGE

Vi skal fortsat have fokus på bedre normeringer i vores dagsinstitutioner. Bedre normeringer i SFO. Der skal være kortere skoledage. Vi skal arbejde for, at der ikke er flere end 24 elever i klassen.

VÆRDIG ÆLDREPLEJE

Der skal være langt bedre tid til pleje, omsorg og behandling. Nej tak til unødvendig dokumentation. Der skal være mere tillid og mindre kontrol. Der skal være selvstyrende teams i ældreplejen, således at borgerne møder færre ansatte. Ældreområdet kan organiseres bedre, især hvis området tilføres flere ressourcer og flere ansatte

STYRKELSE AF HANDICAPOMRÅDET

Her har Thisted kommune et kæmpe efterslæp. Helhedsplanen for Socialområdet er et skridt i den rigtige retning. Her kræves også flere hænder, således at de handicappede sikres et værdigt liv. Det betyder at der skal bevilliges langt flere driftsmidler

KLIMA

Thisted kommune skal igen være førende i Klimakampen. Borgerne og folkelige bevægelser skal i langt højere grad inddrages.

BORGERINDDRAGELSE

Borgerne skal i langt højere grad inddrages i beslutninger. Trods løfter fra mange partier i valgkampen i 2017, ser det virkeligt sløjt ud med borgerinddragelse i Thisted kommune. F.eks. den tåbelige idé om at sælge jobcenter- og Borgerskolen. Her har der overhovedet ikke været borgerinddragelse.