Kommunerne har ansvaret for den borgernære velfærd og det er derfor kerneopgaven for politikerne i kommunalbestyrelserne at tage vare på den.

Daginstitutioner, skoler og ældrepleje er under pres og vores demografi peger mod flere børn og flere ældre uden at økonomien følger med. Den politiske opgave er derfor klar. Vi skal sikre et ordentligt serviceniveau.

Vi står midt i en klimakrise, en biodiversitetskrise og en ”begrænsede ressourcer” krise, hvilket sommerens naturkatastrofer verden over er tydelige eksempler på.

Derfor skal vi sikre at den ambitiøse klimaplan i Lejre forankres hos politikere, borgerne og de lokale virksomheder, hvis den grønne omstilling skal realiseres.

Vi har behov for større diversitet i boligmassen i Lejre kommune. Vi mangler boliger til særligt seniorer og til enlige forsørgere. Det har vi et politisk ansvar for at ændre, med respekt for at der nogle steder skal mere ro på og give mulighed for at landsbyerne kan absorbere de senere års boligudbygning.