En kvindelig håndværker i byrådet

Minimumsnormeringer NU

3 børn pr. voksen i vuggestuer og dagpleje, 6 børn pr. voksen i børnehaver og 9 børn pr. voksen i SFO. Et langt bedre arbejdsmiljø for personalet i dagtilbuddene. Vi finder det er ganske uacceptabelt, at sygefraværet blandt personalet, er det højeste i landet.

Et sygefravær der i høj grad er til skade for børnene, da det giver utryghed hos såvel børn som forældre. Støttetilbud til børn med særlige behov skal kraftigt opnormeres, således at der lægges særlig vægt på barnets kvalificering til kommende skoletilbud.

 Klasseloft på 24 elever

Tolærerordninger i indskolingen, for at fremme den sociale trivsel i skolen og for understøtte de svageste elever. Fokus på arbejdsmiljøet på skolerne, så landets højeste sygefravær blandt lærere, nedbringes via bedre arbejdsklima. Vi vil arbejde for så lidt faglig testning som muligt, og gerne slet ingen. De enkelte skoler skal have mulighed for at etablere profillinjer.

 I Faxe Kommune mangler vi bofællesskaber for ældre

Mange ældre vil gerne flytte til noget mindre. Det er der god mulighed for i Seniorbofællesskaber. Her er ens egen bolig ofte ikke er så stor. Til gengæld er der så mange fælles faciliteter at supplere med. For mange er det et stort skifte at rykke fra fx hus til et seniorbofællesskab, men med udsigt til et godt nyt fællesskab.

 I Faxe Kommune skal vi have en høj standard i hjemmeplejen

Forudsætningen for et trygt og godt liv som ældre, er en vished for, at der altid vil være mulighed for en tryg og kvalificeret hjælp, når man ikke mere kan klare sin dagligdag alene. Vi vil samtidigt arbejde for at afskaffe alt hvad der minder om ”tidstyranni”. Vi føler os sikre på, at de fleste borgere kan medvirke til fastsættelse af et rimeligt niveau for hjælpen, i samarbejde med det højt kvalificerede personale.

Vi en stor bekymring for vores klima, miljø og natur i kommunen

Vi mener at der skal ydes en stor indsats for at, vi kan være med til at vende udviklingen mod større biodiversitet, mere vild natur, mindre CO2 og et bedre miljø, med håndtering af affald og giftstoffer. Vi skal værne og beskytte det gode rene grundvand vi har i Faxe kommune.

I Faxe kommune skal vi sætte fokus på bosætning, så vi får en kommune som er attraktiv at flytte til, både som ung/ældre Vi skal have en kommune som er attraktiv for turister at holde sin ferie i.

Jeg vil have en stor fokus på økonomien Trygt velfærd i Faxe Kommune