Jeg er Ungdomsskoleleder, gift og far til 3 børn. Jeg vil arbejde for grøn omstilling og bedre velfærd. Aabenraa Kommune skal være en god kommune at bo og leve i – for alle.

MÆRKESAGER

  • Bedre normeringer i daginstitutionerne. Vi skal have indført minimumsnormeringer – og det må meget gerne være NU
  • Bedre forhold for ældre og handicappede. Jeg vil arbejde for et højere serviceniveau. Der skal være øget fokus på demente og deres pårørende
  • Grøn og bæredygtig udvikling. Mere grøn energi, mindre CO2 udledning og mere biodiversitet.