Jeg stiller op til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet, fordi der mangler lighed og sammenhæng i sundhed – og fordi patienter og pårørende skal have en plads ved bordet.

Gennem mit arbejde har jeg bred kontakt til patient- og handicaporganisationer, så min stemme er brugernes stemme. Mit hjerte banker især for syge og handicappede og for deres pårørende. De har brug for hjælp, men har tit svært ved at blive hørt. De fortjener bedre!

Vi skal have ressourcer til at møde alle med respekt og lydhørhed, uanset om de slås med det fysiske eller psykiske helbred, sociale udfordringer eller andet. Jeg vil kæmpe for, at alle får hurtig og sammenhængende hjælp, for det er altid bedre og endda ofte billigere.

MÆRKESAGER

  • Lighed og nærhed i sundhed – menneskelig nærhed og omsorg, bedre sammenhæng mellem den sundhedsfaglige og den sociale indsats, værdig pleje og omsorg.
  • Tillid til borgerne – større tillid til den enkelte borger og familie, mere dialog og samarbejde, fokus på at give den rette hjælp til rette tid.
  • Forebyggelse – en massiv investering i forebyggelse og godt arbejdsmiljø.