Jeg er født og opvokset i Vestjylland. Har boet i Odder siden 1996. Jeg har 3, nu voksne, børn og et barnebarn. Jeg arbejder som ergoterapeut med udskrivelser fra sygehuset og hjælpemidler.

Når jeg oplever mine børns bekymring for fremtiden og ser på mit barnebarn, ja så er det nu, der skal handling til for at hun og hendes generation ikke overtager en verden i  klimakaos.

Klimadagsordnen er derfor vigtigst i forhold til forandringer og udvikling af vort samfund.​

Den kommunale velfærd er vores kerneopgave – vi skal sikre lige muligheder for vores børn – en tidlig indsats og minimumsnormeringer er vigtigt.

Min mor var i sine sidste år afhængig af hjemmeplejen, der oplevede jeg  som pårørende, hvordan den kommunale og regionale velfærd fungerer. Selv om jeg selv arbejder i det felt – så var det noget helt andet at være pårørende.

Der er mange gode ting at sige, men også områder hvor vi kan blive bedre. Jeg mener, at faste teams i hjemmeplejen til at skabe tryghed og gensidigt kendskab vil løfte området.

Hvis du vil stemme på en der har hjertet på det rette sted, er god til at samarbejde og finde kompromiser så er jeg den rette.

Mærkesager 

Ro på – sæt farten ned – minimumsnormering​

Jeg vil arbejde for at vi i Odder kommune får reelle minimumsnormeringer – der er baseret på tal fra hverdagen. Vores børn skal have ro på og tid til at gro – med voksne omkring sig​

max 24 elever i klasserne

Jeg vil arbejde for at der på ikke er mere end 24 elever i klasserne. Det vil bedre trivsel, læring og indeklima i skolen.

Der skal være tid til læring, dialog og refleksion i timerne.

Rent drikkevand

Jeg vil arbejde for at skovrejsning ved Boulstrup, hvor vores største grundvands-ressource er, bliver gennemført.  SF har i mange år gået forrest og kæmpet for rent drikkevand. Den kamp fortsætter.

Jeg vil desuden kæmpe for forbud mod brug af pesticider.