Jeg stiller op for SF til kommunalvalget 2021 i Hørsholm, fordi jeg som mor gennem 9 år ønsker at gøre byen bedre for alle børn og familier. Navnlig dem, der har særlige behov, er udsatte og har ekstra brug for en hjælpende hånd fra politikerne. De har ventet alt for længe, og det kræver åbenbart en SF’er at gøre noget ved det.

MÆRKESAGER

  • Børnene først. Vi skal prioritere penge til kvalitet i daginstitutionerne med flere pædagoger. Og til bedre inklusion i skolerne for børn med særlige behov.
  • Sænk tempoet for de mange byggeprojekter. Byen skal holdes grøn, og beboerne skal være med til at bestemme.
  • Det politiske samarbejde i kommunalbestyrelsen skal styrkes henover midten – det vil SF bidrage til.

Læs mere på:

www.sf-horsholm.dk