Jeg hedder Lotte Kofoed og er 34 år gammel. Jeg er til dagligt sagsbehandler i en omegnskommune og bor alment nede på Vodroffs Tværgade.

Du kan trygt stemme på mig den 16. november, hvis du ligesom jeg, mener at Frederiksberg har brug for en rød og social stemme i kommunalbestyrelsen, der kæmper for dem, der ikke selv har kræfterne og for byens børn, der er vores fælles fremtid.

Vi skal give byens børn og familier mere ro på.

For mig er det vigtigt at vi står sammen om at kunne aflevere både vores by, vores land og vores klode i en bedre forfatning end vores generation har overtaget den, så fremtiden er tryg for de næste generationer. Vi skal sammen ud af klimakrisen og her skal vores by også være en del af løsningen.

I alle beslutninger på rådhuset skal vi indtænke den grønne omstilling, ligesom vi altid skal prioritere nærvær, “varme hænder” og fællesskab over regneark og hurtige løsninger.

Mærkesager 

  • Bedre normeringer i daginstitutionerne
  • Bedre hjælp til fysisk og psykisk syge 
  • Sammen ud af klimakrisen