Jeg ønsker at investere i mennesker og vores natur. Ingen af delene har vi råd til at lade være med at investere i. Børn, unge, udsatte og ældre skal alle mødes med afsæt i dem selv og deres behov.

Derfor er både rettidig og tidlig indsats, men også efterværn, vejen frem, så den enkeltes egne ressourcer støttes bedst muligt.

ALLE kan komme i en situation i livet, hvor de behøver hjælp. Og for mig er det derfor ligeledes vigtigt at kigge på (u-)lighed i denne sammenhæng.

Og dialog, tillid og “RO PÅ” er en vigtigt medspiller, når vi kigger på løsninger og muligheder for og med den enkelte. Tidlig indsats og efterværn er absolut også vigtigt, når vi taler om natur og milljø.

Coronakrisen har vist en væsentlig formindsket udledning af CO2. Det skal vi tage til efterretning. Vi SKAL have for øje, at mennesket, samfundet og naturen hænger uløseligt sammen.

Mærkesager 

  • Tidlige indsatser hvad end det gælder borgeren, naturen og eller offentlige bygninger
  • Helhed og sammenhæng i sundheds- og behandlingssektoren
  • Investering i mennesker – for alle mennesker er lige meget værd