Der er særligt to ting, der driver mig i mit politiske arbejde. Den ene er, at vi tager hånd om de mennesker, der har brug for hjælp. Alle har ret til et værdigt liv – og det er et fælles ansvar. Den anden er, at vi passer på naturen og arbejder for, at den skal få det bedre.

Jeg er SF’s medlem af kommunalbestyrelsen gennem 12 år. Det betyder, at jeg bruger meget fritid på vigtigt og spændende lokalpolitik. I mit job arbejder jeg med mennesker, der er særligt udsatte og ledige. I min fritid henter jeg ny energi i naturen. Jeg er inkarneret cyklist, der cykler hver dag. Bøger giver mig gode oplevelser. Jeg er vist en læsehest. Jeg bruger også tid på at være aktiv i Dansk Flygtningehjælp og fx ved Affaldsindsamlingen hvert forår. Jeg er 64 år, gift og har 2 voksne børn og 2 børnebørn.

MÆRKESAGER

For mig er velfærd den vigtigste kommunale opgave sammen med ansvaret for en fremtid med grøn omstilling og mere natur. Derfor arbejder jeg for, at:

  • borgere med handicap får en hjælp, så de kan folde deres livs muligheder ud.
  • vi får flere faste teams af sosu’er i ældreplejen, så der er tid til at give vores ældre en værdig og nærværende pleje.
  • vi får meget mere vild natur og flere cykelstier. Kommunale penge skal ud at arbejde for borgernes velfærd og for en grøn fremtid. Mennesker og natur skal sættes før erhvervsstøtte og målrettet privatisering af den kommunale sektor.