Jeg brænder for, at Sorø Kommune skal være en kommune for børnefamilier. Både dem med små børn, store børn og dem, der ønsker at slå sig ned og stifte familie.

Børne og unge-området er blevet underprioriteret alt for længe og det ved alle, der har børn i vores skoler eller dagtilbud.

Med forældrebevægelsen #hvorerderenvoksen, fik jeg det sidste skub til at kaste mig ud i lokalpolitik, så jeg forhåbentlig kan få en reel mulighed for at forbedre området.

Min politiske ambition rækker ind i mange områder af kommunen, for familielivet foregår jo ikke kun i skolen og institutioner.

Jeg synes bl.a., at der skal være langt flere aktiviteter og mødesteder for de unge. Jeg mener også, at kultur, fritids- og butikslivet skal styrkes.

Vi bør prioritere at passe på de fantastiske grønne områder, vi har i kommunen og skabe større biodiversitet blandt dyr og planter samt sikre mere urørt natur/skov.

Vi skal have attraktive boliger for alle aldre – flere ungdomsboliger og ældreboliger – og vi skal vi gøre mere for at samle kommunen hele vejen rundt, bl.a. ved hjælp af flere cykelstier.

Mærkesager 

Markant løft af normeringen i sfo’erne

Mere urørt skov og natur

Flere aktiviteter og mødesteder for unge i hele kommunen