Jeg er stærkt bekymret for klimaforandringerne og tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed såvel til lands som til vands. Vi har en stor udfordring, som skal løses nu – ellers sender vi en ubetalelig regning videre til de kommende generationer.

I den seneste valgperiode har jeg og resten af SF i Syddjurs arbejdet målrettet på at få bragt bæredygtighed, klima, natur og miljø helt frem på den kommunale dagsorden.
Som udvalgsformand på området har jeg været med til at få gennemført en lang række konkrete initiativer.

Blandt enkelte eksempler kan nævnes: udarbejdelse af biodiversitetsstrategi og træpolitik, udtagning af lavbundsjorder, ændret slåningspraksis i parker og langs veje, pesticidstop på kommunale arealer, etablering af en naturpulje og vedtagelse af ambitiøse planer vedr. klima, affald, spildevand og grundvand – og meget andet.

Byrådsarbejdet handler også om andet end den grønne dagsorden. Vi ønsker at sikre gode og værdige forhold for vores ældre og svageste borgere.

I SF er vi stærkt optaget af, at alle børn får en god start på livet og optimale forhold i daginstitution, skole og ungdomsskole. Vi er også optaget af at sikre udvikling i landdistrikterne og af at etablere cykelstier og generelt forbedre trafiksikkerheden og den kollektive trafik over hele kommunen.

Mærkesager 

• Et grønt og bæredygtigt Syddjurs
• Flere penge til skoler og daginstitutioner
• God og værdig omsorg for svage og ældre borgere