Klimakrisen er det fundament, som al politik skal forholde sig til og indrette sig efter de næste mange år.

EU er den eneste demokratisk handlekraftige organisation, som kan levere de nødvendige beslutninger, der tager hånd om de grænseoverskridende problemer, vi står over for.

Mærkbare og resolutte handlinger fra EU’s side er derfor afgørende for at etablere et klimamæssigt og socialt bæredygtig Europa – og en grøn, socialistisk politik er nødvendig for at virkeliggøre den vision.

Jeg kæmper for

  • Sociale rettigheder i et EU, hvor borgernes sociale og arbejdsmæssige rettigheder er sikrede. De europæiske lønmodtagere er stadig udsatte i forhold til Det Indre Marked, hvor de økonomiske friheder vejer tungere end de faglige, sociale og kollektive rettigheder.
  • Togrevolution i EU hvor der skal investeres i et integreret tognet af el-tog, der binder kontinentet sammen på tværs med moderne, højhastighedstog. Der skal etableres en europæisk togfond, som kan investere de milliarder af euro i et transportsystem, der kan få passagererne væk fra de internationale flyruter, som pumper CO2 ud i atmosfæren.
    • Digitale rettigheder der sikrer borgernes ret til ikke at blive overvåget af private virksomheder og staten – og stadfæste borgernes ret til at kontrollere data om dem selv, og hvad de data bliver brugt til.