Mit navn er Kathrine Frøhlich, jeg er 32 år og arbejder til hverdag som folkeskolelærer på Balleskolen i Silkeborg.

Jeg underviser de mellemste elever i natur/teknologi, matematik og idræt. I 2014 blev jeg uddannet folkeskolelærer og jeg har arbejdet hersom siden, kun afbrudt af barselsoverlov.

Jeg bor med min kæreste Steffen og datter Ebba i Sydbyen i Silkeborg. Jeg er tilbageflytter, men er både født og opvokset her.

Jeg har derfor erfaringer med, hvad det vil sige at være barn og ung i Silkeborg. Som person, har jeg meget “gåpåmod” og drivkraft.

Politisk har jeg mennesket for øje. Specielt politikken der former sig omkring vores børn og vores ældres liv, har jeg stor interesse- og vil kæmpe for.

Mærkesager

  • Børne- og ungeområdet: Minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer.
  • Mindst 3 pædagogiske medarbejdere i vuggestuen og 6 i børnehaven er målet. Minimumsnormeringer i skoler.
  • Max 24 elever pr. lærer – d. 25 elev udløser en ekstra lærer/pædagog. Eleverne har ret til en skoledag. hvor der er tid til at de bliver set og hørt!
  • Mulighederne for kortere skoledage skal udnyttes, ressourcer skal bruges på flere timer med to voksne. Sikre kvaliteten af undervisningen ved at den foretages af uddannet personale, herunder også vikartimer.
  • Svømmeundervisning skal genindføres. Styrkelse af undervisningstilbud uden for skolen – også for de skoler der ligger uden for Silkeborg midtby, hvorfra der kan være meget langt at cykle til undervisningstilbuddet.
  • Det er et problem, at der ikke er gratis busbefordring til alle skoler inden for kommunegrænsen. At forældrebetalingen på daginstitutionsområderne skal være på et niveau, som sikrer at alle forældre har mulighed for at tage imod tilbuddene, så alle børn kan indgå i de sociale fællesskaber.
  • Ældrepleje Sikre kvalitet via et veluddannet personale samt et fast team omkring den ældre. Styrke hverdagslivet både for de på plejehjem og i egen bolig. Herunder give bedre mulighed for at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • Styrke det tværfaglige samarbejde mellem Regionshospital og kommunen.