Jeg arbejder for:

  • Fri og lige adgang til sundhed – både forebyggelse og helbredelse
  • Ligestilling af psykiatriske lidelser med somatiske
  • Arbejde for fremskudte sundhedstilbud til udsatte borgere
  • Grøn og beskæftigelsesfremmende udviklingspolitik for regionen
  • Kollektiv regional trafik, der er til at betale for brugerne og gør det muligt at bo i landområderne, også for ældre
  • Lige adgang til uddannelse (køn, alder, etnicitet, handicap osv.), også for børn/unge og voksne langt væk fra uddannelsesinstitutionerne
  • Ingen tolerance over for social dumping hos leverandører til regionen; fremme danske overenskomster på danske arbejdspladser
  • Bidrage til et opgør med den filosofi og praksis i public management, der gør os alle sammen mindre effektive.