Jeg har boet i Ørholm/Lundtofte i 35 år. Jeg har to voksne drenge, der har gået på Lundtofte skole og til sport og musik mv. i lokalområdet.

Jeg har været aktiv i deres skole- og fritidsliv, men også i foreningsbestyrelser, f.eks. i Brugsen i Ørholm og min grundejerforening.

Jeg har arbejdet med klima og energipolitik i Helsingør Kommune og som konsulent i Danmark og internationalt, men nu er jeg på efterløn og vil gerne gøre gavn i min egen kommune. Ud over KLIMA og NATUR vil jeg arbejde for UDDANNELSE og ERHVERV samt ÆLDREPOLITIK.

Kommunen skal bakke op om energirenovering og sørge for infrastruktur til elbiler. Vi skal skabe grønne jobs og synergi mellem uddannelse og erhverv. Jeg vil kæmpe for gode seniorboliger og hjælp til ældre medborgere, der har behov for det. Men der skal også være spændende kultur- og fritidstilbud, så længe man kan have glæde af det.

Mærkesager 

Klima og Natur 

KLIMA og NATUR – Der skal handles nu! Eksempelvis skal der laves infrastruktur til elbiler, og kommunen skal bakke op om energirenovering, klimatilpasning og klimaløsninger

Uddannelse og Erhverv 

UDDANNELSE og ERHVERV – Det er det, vi skal leve af… Derfor skal vi satse på uddannelse og grønne jobs – og synergi mellem uddannelse og erhverv.

Ældrepolitik 

ÆLDREPOLITIK – Lyngby-Taarbæk skal være en god kommune for ældre borgere. Der skal være en plejehjemsplads, når der er brug for det, men der skal også være fokus på seniorboliger og spændende kulturtilbud, som kan bidrage til et godt liv hele livet.