Jeg er 67 år og har siddet i Norddjurs Kommunalbestyrelse fra 2002 til 2014.

De sidste 7 år har jeg været formand for SF Norddjurs. Jeg har været folkeskolelærer i 37 år, nu er jeg meget aktiv pensionist, hvor jeg udover politik bruger min tid på Allingåbro-Vivild og Omegns Pensionistforening, Vivild Genbrugs, haven, bøger, rejser mv.

Jeg er gift med John, vi har 3 sønner, 2 svigerdøtre og 2 børnebørn. Vi bor i Vivild med knap 800 indbyggere.

Vi er tæt på smuk natur, der er gode fællesskaber og et godt foreningsliv. Men bygning af huse er næsten gået i stå, og det er svært at sælge huse selv til lave priser. Det er nødvendigt at have en bil, da de fleste faste busser forsvandt for nogle år siden.

I flere år er der på budgetterne foreslået lukning af skole og daginstitution, så det er svært at få folk til at bosætte sig. Det skal der laves om på, vi skal have gang i væksten på landet. Det vil jeg kæmpe for.

Jeg går også til valg for livskvalitet for alle, og vil kæmpe for børnene, de handicappede, de fysisk og psykisk syge og svage ældre. Og for et rigt kultur- og foreningsliv.

MÆRKESAGER 

Omsorg for ældre- og handicappede

Der skal være en bedre normering på ældrecentre og bosteder, så der er tid til omsorg tilpasset borgeren. En høj grad af selvvisitering både på plejecentre og i hjemmeplejen giver hjælp til det, der har stor værdi for borgeren. Der skal tilstræbes faste hjælpere og 1-2 kontaktpersoner, så både borgeren og hjælperen er trygge ved situationen. Ingen ventetid på hjælpemidler. Aktiviteter og ferier for alle, der ønsker det. Tid til samtaler med og inddragelse af pårørende og frivillige hjælpere. Der skal bygges seniorboliger, der passer til ældre, syge og handicappedes ønsker og behov. Plejecentre må gerne have egen profil, herunder haver og dyreliv.

Det gode liv på landet

Det skal være nemt at komme rundt i landdistrikterne med flextur til max 4 kr/km og flere faste busser mellem de større landsbyer med mere end 500 indbyggere. Daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder i nærområdet. Støtte til forsamlingshuse og fællesarealer, der fremmer fællesskaber og mental sundhed. Supergode internetforbindelse, der giver mulighed for hjemmearbejdspladser. Opfordre folketinget til at gøre det økonomisk muligt at købe huse på landet.

Attraktive folkeskoler

Folkeskolen er vigtig, det er her alle børn får et grundlag for arbejde og uddannelse som ung og voksen. Det er stedet, hvor børn og unge får kendskab til alle samfundsgrupper med hensyn til økonomi, holdninger, kultur, religion og familie. Vi skal have respekten for folkeskolen tilbage. Den skal være det foretrukne valg for langt de fleste. Derfor skal der være økonomiske rammer, der giver mulighed for god trivsel, undervisning i både praktiske og boglige fag, og støtte til de elever, der har brug for det. Det kræver veluddannede lærere og god forberedelsestid. Der skal være friheder for skolerne til at være kreative, lave alternativ undervisning og give oplevelser, der skaber ejerskab og giver eleverne lyst til at lære.